Het AOC stelt zich ten doel om het ontstaan en de groei van zelfstandige ondernemingen in Arnhem te bevorderen

Het ondersteunen van startende ondernemers vindt plaats door gerichte generieke initiatieven te ondersteunen. Dit is in het verleden gebeurd door het bouwen en exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw (Simon Stevin) en meer recent door het oprichten van twee stichtingen voor de sectoren energie- en milieutechnologie (Stichting kiEMT) en de mode- en vormgevingssector (Stichting DF&DC). Ook initiatieven van derden kunnen worden ondersteund.

Laatste nieuws

Private investeerders gaan samenwerken

- Bureau KplusV Organisatieadvies heeft het initiatief genomen om een plek te creëren, waar (informele) investeerders en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Als eerste is getracht een aantal... (lees verder)

Coming Soon op eigen benen

- De fase waarin de conceptstore Arnhem Coming Soon is gekomen vraagt om een andere bedrijfsstructuur. Reden waarom het AOC, Stichting DF&DC en ArtEZ hun belang hebben afgestoten en overgedragen... (lees verder)